Naše služby a rady

Plynoservis a Kominictví

Servis a opravy plynových kotlů

Plánujete před nebo po sezóní kontrolu Vašeho plynového zařízení? Pokazil se Vám plynový kotel a hledáte rychlý a spolehlivý servis?


Provádíme opravy plynových spotřebičů Kotlů včetně jejich před i po sezóní kontroly a pravidelných revizí.

V oboru máme více než 10 let praxe a bohatých zkušeností. Udržujeme stále skladem sortiment běžně používaných náhradních dílů, abychom byli vždy připraveni a mohli poskytnout rychlý servisní zásah.


CO DĚLAT, KDYŽ KOTEL NEFUNGUJE?

 • Zkontrolujte tlak vody, který by měl být i v létě při ohřevu TUV 1-1,5 bar.(kulatý ukazatel s ručičkou na čele kotle nebo pod ním, nebo digitální display)
 • Pokud kotel netopí, zkontrolujte baterie v termostatu. Po jejich výměně musíte termostat vypnout a zapnout, zmáčknout tlačítko test, nebo snížit a následně zvýšit požadovanou teplotu na thermostatu. Dále zkontrolujte zásuvku a rozdvojku (např. připojením jiného zařízení).
 • V případě, že kotel hlásí chybu, opište chybový kód, zařízení resetujte nebo odpojte ze sítě.
 • Objednejte si autorizovaný servis.

NEZANEDBÁVEJTE PRAVIDELNÝ ROČNÍ SERVIS PLYNOVÝCH ZAŘÍZENÍ

 • Dle doporučení všech výrobců by měl být každý rok po ukončení topné sezóny proveden pravidelný roční servis vašich plynových kotlů, ohřívačů a lokálních topidel.
 • Jen pravidelný servis zajistí bezpečnost.
 • U nových plynových spotřebičů je pravidelná roční údržba autorizovaným servisním technikem jednou z podmínek pro zachování záruky.
 • Správná údržba prodlužuje životnost zařízení a přispívá k ekonomičtějšímu provozu v důsledku nižší spotřeby zemního plynu.
 • V případě řešení pojistné události požaduje pojišťovna doklad o provedení pravidelného ročního servisu.


Montáže plynových kotlů


CO HROZÍ POZDNÍ VÝMĚNOU KOTLE?

 • V topné sezoně přestane fungovat stávající kotel a výměna může narušit chod domácnosti až na několik dní či týdnů - zejména pak tam, kde jsou malé děti a kotlem ohříváte teplou užitkovou vodu
 • Ze starého plynového kotle může unikat oxid uhelnatý, způsobující až smrtelnou otravu!
 • V případě zanedbaného servisu a opomenuté revize neuzná pojišťovna případnou pojistnou událost

KDY JE ČAS VYMĚNIT KOTEL?

 • U plynových kotlů po 15-ti letech provozu
 • Voláte-li čím dál častěji servisního technika na opravu svého kotle
 • Hledáte-li komfortnější způsob vytápění
 • Nechce-li se Vám více přikládat uhlí nebo dřevo do kotle na tuhá paliva
 • Chcete-li ovládat vytápění své domácnosti mobilním telefonem

NABÍZÍME VÁM:

 • Bezplatnou konzultaci a zpracování rozpočtu na výměnu kotle
 • Výměnu kotle během jednoho dne včetně zprovoznění
 • Hlídání záručního i pozáručního periodického servisu vč. všech potřebných revizí i spalinových cest
 • Montáž i servis kotlů našimi kmenovými zaměstnanci
 • Servis 24-ti hodin denně v topném období

CO S NÁMI ZÍSKÁTE:

 • Pocit jistoty, že teplo Vašeho domova není ohroženo
 • Kontrolu nad svým zdrojem vytápění
 • Úspory peněz díky nižším nákladům na vytápění
 • Dispečera, který bude za Vás hlídat povinné termíny revizí a servisu
 • Osobní kontakt na řemeslnou rodinou firmu s více jak 10-ti letou historií, která Vám kdykoliv pomůže v oblasti plynoservisu a kominictví.

Revize a Kontroly


Kdy potřebuji revizi a kdy stačí kontrola spalinové cesty?

Když se řekne slovo kominík, začne se mnohdy skloňovat i slovo revize. Ale když se ptáte, co to vlastně je revize a kdy se provádí, skoro nikdo kromě odborníků to přesně neví. Pojďme si v tom tedy udělat jasno

Ve valné většině případů zaměňujeme revizi a kontrolu spalinové cesty. Tyto pojmy upravuje předpis č. 91/2010 Sb. (Nařízení vlády o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv) s platností do 1. ledna 2011. A protože je tento dokument psaný tak trochu v "právničině", zkusili jsme ho polidštit...

Kontrola spalinové cesty:

Kdo provádí kontrolu?

 • Kominík s živnostenským listem.

Kdy se provádí?

 • U spotřebičů do 50 kW 1 x ročně
 • U spotřebičů nad 50 kW 2 x ročně, provádí se včetně čištění

Co obnáší?

 • Posouzení bezpečnosti hořlavých konstrukcí, materiálu a předmětů, podle toho, jak je provedena spalinová cesta, posouzení komína z hlediska požární bezpečnosti a provozuschopnosti, posouzení, zda je volný a bezpečný přístup ke komínu a dvířkám, posouzení zajištění požární bezpečnosti stavby, posouzení stavebně technického stavu.

Pokud splníme všechny náležitosti, kominík nám vypíše "Zprávu o kontrole spalinové cesty".

Zprávu založíme pro případnou potřebu hasičů a pojišťovny.

Revize spalinové cesty

Kdo provádí kontrolu?

 • Kominík s živnostenským listem, který je zároveň revizním technikem komínů, specialistou bezpečnosti práce - revizním technikem komínových systémů nebo revizním technikem spalinových cest.

Kdy se provádí?

 • Před uvedením spalinové cesty do provozu, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, ale i při podezření na vznik trhlin ve spalinové cestě.

Po provedení revize dostane zákazník vždy "Revizní zprávu spalinové cesty".

Co z toho vyplývá? Kontrolu spalinové cesty potřebujeme každý rok, revizi pouze když něco měníme nebo se něco stalo. Každý kominík s živnostenským listem může provádět kontrolu spalinové cesty, ale ne každý kominík může dělat i revizi. Doufáme, že pro Vás bude tento stručný výtah užitečný.


Stavby a Vložkování komínů


Vložkování:

Proč vložkovat komín?

 • komínový průduch neodpovídá platným předpisům
 • přechod na jiný druh paliva
 • špatný tah komína
 • kondenzát proniká do stěn koncového tělesa
 • v místnosti je cítit zápach spalin
 • původní vložka již neplní svůj účel

Moderní spotřebiče na plynná, kapalná i pevná paliva, kladou vysoké nároky na odtah spalin
Významnou roli na volbu vhodného materiálu komínové vložky hraje především nasákavost, odolnost vůči vlhkosti a agresivnímu prostředí a v neposlední řadě odolnost proti vyhoření!


Stavby Systémových komínů:


Prodej a montáž prefabrikovaných a stavebnicových systémů. Realizujeme výstavbu nových komínů s případným připojením kotlu, kamen, krbu a krbových vložek.. 


Dále stavíme kovové i keramické třísložkové komínové systémy, cihlové komíny[S1] a nerezové fasádní komínové systémy. Po výstavbě provedeme také revizi komínu. 

Krbová vložka na Klíč

Ústí komína

Pohledová strana

Zadní prikládání

Komín nerez/nerez